نمونه فرم دعوتنامه آلمان

وقتی که شما در حال برنامه ریزی برای سفر به کشور آلمان با تور اروپا هستید، باید موارد زیادی را در نظر داشته باشید. شروع از اینکه آیا شما مجوز ورود به کشور آلمان هستید یا خیر.

افراد ایرانی برای سفر به کشور آلمان حتما ویزای آلمان را باید دریافت نمایند. اما اخذ ویزا یک روند طولانی دارد و شما به عنوان یک متقاضی به اسناد و مراحل بسیاری نیاز خواهید داشت تا بتوانید ویزای کشور آلمان را دریافت نمایید. یکی از مهمترین چیزهایی که باید ثابت کنید که شما در هیچ یک از کشورهای منطقه اتحادیه اروپا به طور غیرقانونی اقامت نخواهید داشت.

به همین دلیل، با داشتن نامه دعوت نامه برای ویزای شینگن بسیار سودمند است و به برنامه شما بسیار کمک خواهد کر تا بتوانید ویزای کشور آلمان را دریافت نمایید.

نحوه نوشتن دعوتنامه

نوشتن دعوتنامه کار پیچیده ای نیست. دعتونامه شامل اطلاعات هویتی شخص مهمان و میزبان می باشد. که این نامه رو هم خود شخص دعوت کننده بنویسید و هم میتواند به وکیل مراجعه نماید. فقط این نکته لازم است که مطلع باشید فرم دعوتنامه کشور آلمان باید کامل تکمیل شده باشد. که در زیر لیست مواردی که بسیار مهم می باشد در دعوتنامه ذکر شده است:

 • تاریخ نامه ای که نوشته شد
 • نام سفارت
 • اطلاعات تماس سفارت (شماره تلفن و آدرس)
 • افتخارات و بیانیه ها
 • دعوت از نام شخص (مهمان)
 • دعوتنامه شهروند
 • دعوت از اطلاعات تماس شخص (شماره تلفن، آدرس و ایمیل)
 • نام متقاضی
 • شماره گذرنامه متقاضی
 • هدف سفر
 • ارتباط با شخص دعوت کننده
 • تاریخ سفر
 • سفرنامه سفر
 • تاریخ پایان سفر
 • دعوتنامه با امضای شخص دعوت کننده
 • مدارک هویتی دعوت کننده

علاوه بر اطلاعات و اسناد لازم، باید از نامه رسمی نیز استفاده کنید. منظور از نامه رسمی در واقع همان نامه ای است که شهرداری آن شهر (دعوت کننده) ارائه میدهد.

مهاجرت از طریق دعوتنامه آلمان

امروزه بسیاری از افراد این سوال را از ما دارند که آیا با دعوتنامه میتوان به کشور آلمان مهاجرت نمود؟

در پاسخ به این سوال جواب های متفاوتی میتوان داشت دلیل این جواب های متفاوت بستگی به نوع دعوتنامه شما دارد.شما عزیزان میتوانید از طریق دعوتنامه های زیر به آلمان مهاجرت داشته باشید که عبارتند از :

 • مهاجرت از طریق دعوتنامه کاری
 • مهاجرت از طریق دعوتنامه تحصیلی
 • مهاجرت از طریق دعوتنامه تجاری
 • مهاجرت از طریق دعوتنامه خویشاوندی

نمونه فرم دعوتنامه معمولی برای کشور آلمان

این نمونه دعوتنامه کشور آلمان برای عزیزانی می باشد که کشور دارند به عنوان مسافر توریستی به کشور آلمان سفر داشته باشند این نمونه دعوتنامه کشور آلمان توسط دوست و یا همکار ارائه میشود. ( این نمونه دعوتنامه خویشاوندی نمی باشد )

To:                                                                                                                   Date

Immigration Officer

[Embassy Name]

[Embassy Address]

[Embassy Phone Number]

Re: Invitation Letter for [Applicant’s Name] with Passport No. __________________

Respected Sir/Madam,

I, [Inviting Person’s Name] currently residing at [Inviting Person’s Address], and a citizen/permanent citizen of [Country’s Name], am writing this letter to support the visa application of my friend, [Applicant’s Name].

The purpose of the visit of my friend, [Applicant’s Name] is to visit me and engage in tourism in [Country’s Name]. Our long standing friendship has endured distance and time, and we have wanted to use the visit of my friend to reconnect and share old memories.

[Applicant’s Name] and I have been friends for [enter number of years or length of time]. We have [provide a description of activities or other events you have attended/done together]. This has led to us developing a close relationship and we have stayed in touch ever since.

[Applicant’s Name] will be visiting during the following dates: from [Provide starting date of visit in format DD/MM/YY] to [Provide ending date of visit in format DD/MM/YY].

During the specified trip dates above, we will be visiting [Specify city/place names]. In addition, [Applicant’s Name] will be staying at [Provide Inviting Person’s Address or Hotel Address]. The trip will be funded through [Provide means of funding].

Enclosures:

 • Copy of inviting person’s Passport
 • Copy of inviting person’s other ID
 • Proof of relationship (you can attach pictures of events together or other supporting documents)
 • Proof of accommodation
 • Proof of return to home country (employment contract, property ownership, lease agreement, etc.)
 • Other applicable documents

We sincerely request that you consider [Applicant’s Name] visa application and please do not hesitate to contact me for any questions or inquiries at [Inviting Person’s Phone Number] or [Inviting Person’s E-mail].

Kind regards

[Inviting Person’s Signature]
[Inviting Person’s Name]
[Inviting Person’s Address]
[Inviting Person’s Phone Number]
[Inviting Person’s Email]

نمونه فرم دعوتنامه خویشاوندی برای کشور آلمان

To:                                                                                                                   Date:

Immigration Officer

[Embassy Name]

[Embassy Address]

[Embassy Phone Number]

Re: Invitation Letter for [Applicant’s Name] with Passport No. __________________

Respected Sir/Madam,

I, [Inviting Person’s Name] currently residing at [Inviting Person’s Address], and a citizen/permanent citizen of [Country’s Name], am writing this letter to support the visa application of my parent [mother/father], [Applicant’s Name].

The purpose of the visit of my parent, [Applicant’s Name] is to visit me in [Country’s Name]. We have not seen each other in [Provide length of time] and would very much appreciate if we could spend time together. I have wanted to show my parent, [Applicant’s Name], the life I have built in [Country’s Name] for a very long time and would appreciate the chance to reconnect. We have a very close relationship and even from a distance, we continuously keep in touch.

[Applicant’s Name] will be visiting during the following dates: from [Provide starting date of visit in format DD/MM/YY] to [Provide ending date of visit in format DD/MM/YY].

During the specified trip dates above, we will be visiting [Specify city/place names]. In addition, [Applicant’s Name] will be staying at [Provide Inviting Person’s Address or Hotel Address]. The trip will be funded through [Provide means of funding].

Enclosures:

 • Copy of inviting person’s Passport
 • Copy of inviting person’s other ID
 • Proof of relationship (birth certificate and other documents)
 • Proof of accommodation
 • Proof of return to home country (employment contract, property ownership, lease agreement, etc.)
 • Other applicable documents

We sincerely request that you consider [Applicant’s Name] visa application and please do not hesitate to contact me for any questions or inquiries at [Inviting Person’s Phone Number] or [Inviting Person’s E-mail].

Kind regards,

[Inviting Person’s Signature]
[Inviting Person’s Name]
[Inviting Person’s Address]
[Inviting Person’s Phone Number]
[Inviting Person’s Email]

نمونه فرم دعوتنامه همسر برای کشور آلمان

Date :

From,

         Spouse full name

         Full Address

To

      Your Full name

      Your full address

Dear wife/husband <<your name>>

After our marriage on <<marriage date>> at <<marriage location>>, I would like to continue our marriage life at Germany by inviting you here. So apply for a family reunion visa at German Consulate in <<your respective consulate location ex: Chennai>>. I will take care of all of your expenses after you arrive here in Germany. In order to make things comfortable for our marriage life, I have rented (or “purchased” as applicable) for us at << the full address where your spouse arranged for your stay>> for our stay. Awaiting to see you here soon.

With Love,

<<signature of spouse>>

<<spouse name>>

نمونه فرم دعوتنامه تجاری برای کشور آلمان

[Letterhead of Company]

To: Consulate General of [the country of travel]

[Date]

Dear Consul General:

Through this letter, I want to confirm that Mr./Mrs. [Name and last name] is an employee at our firm [company name], as [job title/position]. Mr./Mrs. [Name] has been working with our company for the last [number of years] and will be travelling to [name of city], [country] starting from [date of entry] until [date of exit] for a total of [number of days] to attend to the following work-related activities:

 1. Write in as much detail as possible about the business that will be conducted abroad

While [name of employee] is visiting your country, it is important to also visit [name of visiting company and contact details].

Mr./Mrs. [Name] will be staying at [hotel name, address, phone number].

I kindly ask for the [visa type] to be issued to Mr./Mrs. [Name and last name] at your earliest convenience.

Please, do not hesitate to contact me should you have any further inquiries.

Thank you for your assistance.

Sincerely,
[Supervisor signature]
[Name and last name]
[Title]
[Phone number]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.